Engelli sağlık kurul raporları, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik usullerine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden alınmaktadır.

Engelli sağlık kurul raporları sağlık kurulunda onaylandıktan sonra Ulusal Veri Tabanına işlenmektedir. Veri tabanına işlenen kurul raporları üzerinde, rapor alınan hastane sağlık kurulu da dâhil hiçbir kurum değişiklik yapamaz. Veri tabanına işlenmiş bir raporda değişiklik istenirse; İl Sağlık Müdürlüklerinden itiraz başvurusu yapılmalıdır. Rapor sonucuna dair bir yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsa, sağlık kurulu kararı ulusal veri tabanına işlenmeden (bu süre hastaneden hastaneye değişmekle birlikte en geç 3 gün olabileceği söylenebilir) hastanenin baştabipliğine yeniden inceleme yapılması için müracaat edilebilir. Sağlık Kurul yetkilileri yeniden incelemeyi uygun görürlerse, rapor tekrar incelemeye tabi tutulabilir. Sonuç olarak bir yanlışlık ya da eksiklik varsa düzeltilir ya da hiçbir değişiklik yapılmadan sonuçlandırılabilir.

Aşağıda yer alan sorular Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin “Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz’’ başlıklı 10. Maddesi,Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi’’ başlıklı 13. Maddesi, “Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması’’ başlıklı 9. Maddesine göre cevaplanmıştır.

Soru: Hangi Durumlarda Engelli Sağlık Kurul Raporlarına İtiraz yapılır?

Cevap: Aşağıdaki durumlarda engelli sağlık kurul raporlarına itiraz yapılabilir:

1) Engelli sağlık kurulu raporu sürekli olsa da engel durumunuzun değiştiğine yönelik bir düşünceniz varsa,

2) Raporda ağır engellilik kısmında hafif ya da ağır engelli yazdığı hallerde bu durumun değiştiğini ya da yanlış yazıldığını düşünüyorsanız,

3) Raporunuzda çalışabilir ibaresi yoksa ve bir işe yerleşmeniz söz konusu ise çalışabilir olduğunuzun incelenmesi için yeni rapor almanız gerektiğinde,

4) Vakıf maaşına başvuru yapacaksanız ve raporunuz Mart 2013’den önce alınmış ise (Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tarihten önceki raporları işleme almamaktadır),

5) Raporunuzda olması gereken ibareler eksik yazılmışsa (raporun süresi yazılmamışsa, ağır ya da hafif engellilik durumuna dair hiçbir ibare yoksa, engel oranı yazılmamışsa). Bu durumu fark ettiğinizde rapor aldığınız sağlık kurulu kusurlu olduğundan öncelikle hastane baştabipliğine müracaat ediniz.

Soru: İtiraz başvurusu için belirli bir zaman beklemeli miyim?

Cevap: Engelli raporuna itiraz için beklenmesi gereken bir zaman şartı yoktur. Yukarıdaki gerekçeler var ise zamana bağlı kalınmadan itiraz hakkını kullanabilirsiniz.

Soru: Daha önce asker hastaneden aldığım raporuma nasıl itiraz edebilirim?

Cevap: Asker hastaneleri kapandığından bu hastanelerden alınan raporların itiraz işlemleri de yukarıdaki gibidir.

Soru: TSK da görev yapamaz kararına itiraz etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: TSK personelinin “TSK’da görev yapamaz’’ kararlı raporlarına itirazlar kurumlarının bilgilendirmesi ile belirlenen usullere uygun gerçekleştirilir.

Soru: TSK personeliyim. Engelli raporum var ve yenilemek istiyorum. Raporum sürekli. Ne yapmalıyım?

Cevap: TSK personeli kendilerine ait engelli sağlık raporlarını istedikleri (Sağlık Bakanlığının Sitesinde yayınlanan Engelli Sağlık Kurul Raporu vermeye yetkili hastane listesi) hastanelerden alabilirler. Anlaşılacağı üzere TSK personeli ile engelli raporu almak isteyen diğer kişiler arasında bu konuda bir ayrım yoktur. Bu raporlara itirazlar da yukarıda anlatıldığı gibidir.

Soru: Neden sağlık raporuna itiraz etmek zorundayım, itiraz etmeksizin yeni rapor alamaz mıyım?

Cevap: Alınan her engelli sağlık raporu, ulusal veri tabanına kayıt olmaktadır. Rapor aldığınız ilden başka bir ile ya da başka bir hastaneye de gitseniz, TC Numarası girildiğinde raporunuz sistemde görülecektir. Raporunuzun geçerlilik süresi içinde itiraz etmeden yeni bir rapor almanız da mümkün olmayacaktır.

Soru: Sürekli raporum vardı. Yeniden rapor almak için hastaneye başvurdum ve rapor işlemlerine başladım. İtiraz etmediğim için sorun yaşar mıyım?

Cevap: 2013 yılından önce alınmış bazı raporlar ulusal veri tabanına kayıtlı olmayabilir. Bu durumda, başvuru yaptığınız hastane rapor işlemini yaparsa, bu son aldığınız rapor veri tabanına işlenecektir.

Soru: Adana’dan alınmış engelli sağlık raporuna, ikamet ettiğim Ankara’da itiraz edebilir miyim?

Cevap: Evet. Yönetmelikte; itirazın raporun alındığı yerleşim yerinde yapılması yönünde bir düzenleme olmadığından, rapora itirazı yaşadığınız yerden farklı bir ilde de yapılabilirsiniz. Bu bilgi Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden alınmıştır.

Soru: İtiraz ettiğimde sevk edildiğim hastane bana çok uzak. Bu durumda ne yapmalıyım?

Cevap: Bu durumda tekrar İl Sağlık Müdürlüğüne giderek itirazınızı geri çektiğinize dair dilekçe veriniz. İtirazınız geri çekildiğinden tekrar itiraz ederek size uygun hastaneye sevk mümkün ise ya da İl Sağlık Müdürlüğünün uygun gördüğü daha yakın bir hastaneye sevkinizi isteyiniz.

Soru: Hakem hastane raporuna itiraz edebilir miyim?

Cevap: Eğer hakem hastane kararından sonra hastalığınızda bir ilerleme ya da iyileşme durumu olduysa veya yeni bir tedavi olduysanız ya da ilave bir teşhis konduysa en son rapor aldığınız hakem hastaneye bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Başvurunuzda tedaviye yönelik doktor raporu, varsa ameliyat raporu, hastaneye yatmışsanız epikriz raporunu da dilekçenize ilave ediniz. Dilekçenizde rapor verildiğinden bu yana engel durumunuzda değişiklik olduğunu, yeniden inceleme talep ettiğinizi belirtiniz. Eğer hakem hastane sizi İl Sağlık Müdürlüğüne sevk ederse, aynı belgelerle İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak hakem hastane raporuna itiraz etme sebebinizi izah edip itiraz hakkınızı kullanınız.

Engelli sağlık raporuna itiraz sırasıyla şu şekilde gerçekleşir:

1. Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli birey, velisi veya vasisi ve ya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

2. Başvuruda itiraza neden olan raporun tasdikli bir örneği, kimlik fotokopisi, kişinin yakınları müracaatta bulunacaksa kimlik fotokopisi, varsa vasilik belgesi, boşanmış anneler için mahkeme kararı ile birlikte bulunulan ilin Sağlık Müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda; verilen dilekçe örneği doldurulur. İtiraz nedeni açıkça belirtilir.

3. Başvuru sonucunda itiraz edilen raporun alındığı hastaneye sevk mümkün değildir. İl Sağlık Müdürlüğü yeniden rapor alacağınız hastanenin belirlenmesinde başvuran kişiye farklı birkaç hastane arasından tercih sunabilir. Belirlenen hastaneye sevk işlemi başlatılır.

4. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen yeni engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

5. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen yeni engelli sağlık kurulu raporundaki kararların farklı olması durumunda kişi, 3. hastaneye yani hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA YAZILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Hastane sağlık kurulu, engelli kişiyi bizzat görerek karar verir. Bu nedenle engelli kişinin sağlık kuruluna gitmeden rapor verilmesini istemesi uygun değildir. Hastalığa ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır. Bazen raporun ön yüzünde sadece teşhis ve engel oranı yazılır. Bu tür raporlar özellikle SGK nın işlemlerinde önemlidir ve bu bilgilerin eksikliği (örneğin emeklilik işleminde) başvurunun reddine neden olabilir.

15 yaşından küçük çocuklar için raporda resim bulundurulması zorunlu değildir.

Kişinin ya da kişiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ile raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir.

Engelli sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Engelli” kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.

Engelli sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin engel grubu belirtilir. Gerektiğinde birden fazla engel grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz.

Kişinin engel durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenir. Buradan da anlaşılacağı üzere raporun sürekli ya da süreli olması engelli kişinin yaşına bağlı değildir.

Engelli sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır. Buna göre başvurudan itibaren 1 ay içinde kişiye teslimi zorunludur. Rapor alım süresi bu süreyi aştığında hastanenin Hasta Hakları Birimine müracaat edilebilir.

Ayşe SARI

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı

Sivil Memurlar Sendikası Genel Merkez Engellilik Mevzuat Danışmanı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu

Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal hizmet Vakfı (TEYVAK) Yönetim Kurul Üyesi

Lütfen alıntı yaptığınızda kaynak gösteriniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet TZN 2017-10-14 00:25:02

bkoy devletten %76 agır engellı var dıye aldıgımız rapora ıtıraz edınce hasekı hastanesıne yonlendırıldık %74 rapora agır engellı hayır yazılmasına ıstıanden saglık bakanlıgı otomatık olarak hakem heyetıne yonlendırmıs olup şişli etfal hast den %86 agır engellı var raporu almamıza ıstınaden evde bakım ve ozurlu maası haklarından ve ındırımlı otv arac alımından yararlanamıyoruz ..

Ayrıca 25 yıl evvel alınmıs raporda ağır zeka gerılıgınden omur boyu vasi kararı verıldıgı halde bu verılen rapordakı oranlara tekrar ıtıraz edılebılır mı ?

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2017-10-24 15:44:21 @Mehmet TZN

Merhaba. Yazıda da yer aldığı gibi elbette itiraz edebilirsiniz. Biraz beklemenizde fayda var. Kimi 6 ay bekler kimi 1 yıl bekler. Buna siz karar verin. Buna yönelik bir süre kısıtlaması yok Yönetmelikte.Şunu anlamadım. Hakem hastane ağır engelli verdiğine göre evde bakım neden alamıyorsunuz? Şişliden aldığınız rapor %86 ağır engelli ise evde bakım maaşından yararlanmama sebebiniz rapor değil gelir ölçümünü aşmanızdır diye düşünüyorum.
Soru: Hakem hastane raporuna itiraz edebilir miyim? Cevap: Eğer hakem hastane kararından sonra hastalığınızda bir ilerleme ya da iyileşme durumu olduysa veya yeni bir tedavi olduysanız ya da ilave bir teşhis konduysa en son rapor aldığınız hakem hastaneye bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Başvurunuzda tedaviye yönelik doktor raporu, varsa ameliyat raporu, hastaneye yatmışsanız epikriz raporunu da dilekçenize ilave ediniz. Dilekçenizde rapor verildiğinden bu yana engel durumunuzda değişiklik olduğunu, yeniden inceleme talep ettiğinizi belirtiniz. Eğer

Beğenmedim! (0)
Avatar
fikret yilmaz 2017-09-06 12:23:49

2005 100/90 raporum vardi gozden 100/75gormuyordiye 2014 de baska hastaneden aldigim rapor 100/50 onceki raporda gecen yazi ayni saade orani dusuk iyilesme yok yani ne y
apmaliyim

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2017-10-03 10:45:40 @fikret yilmaz

yazıda da belirttiğim gibi raporunuza itiraz edebilirsiniz. Ancak engel oranının 40 ın altına düşmesi eğer muhtemel ise konuyu tekrar düşünün derim.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet ali uzun 2017-09-07 13:40:03

Sağlık kurulu raporumu kaybettim ne yapmam gerekli /40 sürekli raporum

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2017-10-03 10:44:15 @Muhammet ali uzun

Raporunuzu aldığınız hastaneye müracaat ediniz. Hasta hakları birimine RAPOR ÖRNEĞİNİN TARAFINIZA TESLİM EDİLMESİNE yönelik dilekçe veriniz. Ya da doğrudan Sağlık Kuruluna başvurun. Rapor aslını vermezler size. Ancak sağlık kurulu onaylı aslı gibidir, ıslak imzalı suretini verirler.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Fevzi 2017-10-01 00:34:36

Şuanki raporum ağır özurlu yeniliycem süresi bitişi için raporum aynisinimi verirlermi

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2017-10-03 10:39:11 @Fevzi

Merhaba. Yeniden rapor alma işleminde değerlendirme hekimlerce yeniden yapılır. Bu durumda eski raporun aynısının yazılıp yazılmayacağı hekim kararıdır

Beğenmedim! (0)
Avatar
hakan 2017-11-04 23:21:01

%92 engelli raporumuz var ÖTV istinasından yararlanmak istiyoruz. ortopedik evet yazıyor raporda ve oranın büyük kısmı kanser. ehliyet yok ve sürücü olma gibi bir durumda bulunmuyor. vergi dairesi ÖTV nin ödenmeyeceğine dair internet üzerinden yazıyı araç bayine gönderdi. dosya ile birlikte trafik tescile başvurduk. raporda ortopedik engeli yazdığından dolayı özel tertibatlı araç kullanması gerekir veya özel tertibatlı araç kullanmaya ihtiyaç yoktur ibaresinin olması gerektiğini söyledi. il sağlık müdürlüğüne dilekçe yazmamızı,yanıta göre hareket edeceklerini belirttiler. internette okuduğum mevzuat, yönetmelik, bakanlık dokümanları 90 üzeri raporlarda engel sebebine bakılmaksızın ötv istisnasından faydalanabileceğimiz yazıyor. ayrıca trafik tescilin ötv indirimi onaylanmış bir rapora yorum yapabilirmi? referans gösterdikleri dokümanda 5.1.2)sürücü olmada aranılan özelliklerden bahsediyor.
http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/9832,saglik-raporlarina-iliskin-usul-ve-esaslarpdf.pdf?0

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2017-12-15 15:08:51 @hakan

Merhaba. Haklısınız, engel oranı 90 ve üzeri olan ortopedik engelli kişiler için raporda ÖTV ye ilişkin bir ifade yapılması, Trafik Tescilin bu yönde tebliğ dışı bir uygulama istemesi de yanlıştır. Yazılı olarak Trafik Tescil şubeye başvurun. Durumu izah edin, bana yazdığınız gibi yazın. Mağduriyetimin giderilmesini arz ederim diye bitirin. Engel oranı 90 ve üzerinde olan engelliler zaten alınan aracı yasal olarak kullanamazlar.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Rahmi gunbeyi 2017-12-13 18:46:37

Bir raporun devletin beri tabanına işlenip istenmediğini nasıl ögrenebiliriz

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2018-01-02 11:22:03 @Rahmi gunbeyi

Hastaneye kayıt yaptırdığınızda hekiminiz bunu görebilir. TC numarası ile sorgulatabilirsiniz.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Seval gozukucuk 2018-01-11 00:31:04

Yuzde 40 raporum vardi engelli maasi aliyordum adres degisikligiyle kestiler suan raporumuda kaybettim bana bir yol gosterin

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2018-01-18 14:22:50 @Seval gozukucuk

Engelli maaşı alanların adres değişikliğinde bildirimde bulunmaları (1 ay içinde) zorunludur. Yan apartmana taşınılsa dahi haber verilmeli. Bu nedenle maaşınız kesildiğinden yeniden başvuru yaparsınız. Başvuru yaparken yine de gelir tutup tutmadığına bakın. Yani eve giren tüm gelirleri toplayıp evdeki kişi sayısına bölün. Kişi başı 483 liradan az düşerse maaş bağlanır. Sahip olunan arsa, ev için raiç bedeli, araba için kasko değeri üzerinden hesap yapılacağını da bilin. Engelli raporunuz için; rapor aldığınız hastanenin başhekimliğine müracaat ederek bir suretini almayı deneyin. Arşivde fazladan aslı varsa vermelerini talep edin. Aslı yoksa hastanenin sağlık kurulundan aslının aynısıdır” kaşeli ıslak imzalı fotokopisini alın. Engelli maaşı için başvurularda başvurduğunuz vakıf raporun aslını mutlaka isterse; aslı kayıp olduğu için sağlık kurulundan bu belgeyi yeni aldım” deyin. Ancak son karar onlarındır. yeni rapor alırsanız engel oranınız düşebilir, 40 ın altında kalabilirsiniz.

Beğenmedim! (0)
Avatar
cengiz pasun 2018-02-02 11:33:22

hocam benimde gozümün birtanesi gormüyor yüzde 32 rapor verdiler itiraz ettim gene yüzde 32 verdiler itiraz edersem gene aynısı olursa itiraz etme şansim olurmu tşk

Misafir Avatar
Ayşe SARI 2018-02-23 13:50:17 @cengiz pasun

Cengiz Bey, 2013 öncesi tek gözü olmayan %40 ın üzerinde rapor alırken, engel ölçüm cetvelinde yapılan değişiklikle 40 ın altına düştü. lk itiraz sonucu aynı sonucu aldığınızda sonuç kesinleşir. Bu nedenle ne kadar itiraz ederseniz edin sonuç değişmeyecek. Her zaman itiraz etmeye hakkınız var elbette. Bu durumu BİMER e yazabilirsiniz. Yani şu şekilde yazabilirsiniz: daha önceden %40 üzerinde engelli raporu alabilirken engel ölçüm cetvelinde yapılan değişiklikle tek gözü olmayan ya da görmeyenlere %40 ın altında engel oranı veriliyor. Bu şekilde erken emeklilik hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımızı kaybettik. Kazanılmış haklarımızı koruyamadığımız gibi artık ne engelliyiz ne sağlam. İş başvurusunda tek gözüm görmediği için yani sağlam raporu alamadığımız için işe de giremiyoruz. Bu durumda mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum. diye yazabilirsiniz

Beğenmedim! (0)