banner29
Ayşe Sarı
Ayşe Sarı
Yazarın Makaleleri
Herkese Sağlık Hakkı Denirken Zihinsel Engelliler Öteleniyor
'HERKESE SAĞLIK HAKKI'' DENİRKEN ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK ÇOCUKLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NE KADAR KORUNUYOR? Yaşam hakkı en değerli insan hakkıdır. Bu hakkın korunmasında Devlet vatandaşa karşı sorumludur. Devlet her ne...
BOŞANMIŞ VE ENGELLİ ÇOCUĞUNU BIRAKMAYAN ANNELER DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR
SGK' nın Tıbbi Malzeme Geri Ödemelerini, Aldığı Parayı Anneye Geri Vermeyen Babalara Değil, Doğrudan Harcamayı Yapan Anneye Vermesi Gerekir. Aile birliği kurulurken elbette ailenin parçalanmadan devamı istenir. Bunun için de ailenin güçlü...
Ağır engelli çocuğu olan Annelerin erken emeklilik hakları
Ayşe SARI, Sosyal Hizmet Uzmanı, Ankara Daha Anlaşılır Olması İçin Soru-Cevap Şeklinde Düzenlenmiştir. Giriş: Kadın çalışana verilen erken emeklilik hakkı sadece çocuk adına verilmektedir. Babalara erken emeklilik hakkı henüz söz konusu...
EVDE BAKIM MAAŞI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR
Evde Bakım Aylığı Bağlanması Usul ve Esasları Ayşe SARI, Sosyal Hizmet Uzmanı, Ankara Evde bakım aylığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa 2005 yılında ilave edilen 7. Ek Madde kapsamında ödenmeye başlanmıştır.   Buna göre;...
Engelli Çalışanların Atama, Yer Değişikliği ve Kurum Değişikliği
ENGELLİ ÇALIŞANLARA AİT ATAMA, YER DEĞİŞİKLİĞİ VE KURUM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Bu yazıda yer alan başlıklar şunlardır: 1. Atama ve yer değişikliği bakımından 'bir defaya mahsus'' ifadesi 2. Memurlar...
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANA VERİLEN MAZERET İZNİ KULLANIM ESASLARI
Bu izin TBMM alt komisyonda görüşülürken 16 yaş sınırı ile düzenlenmek istenmiştir. Yani 16 yaşından büyük çocuğu olan çalışan bu izni kullanamayacaktı. Engelliliğin yaşa bağlı olarak arttığı ve 16 yaş sınırlamasının adil...
ENGELLİ SAĞLIK KURUL RAPORLARINA İTİRAZIN ESASLARI
Engelli Sağlık Kurul Raporlarına ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporlarına İtirazın Usul ve Esasları Ayşe SARI, Sosyal Hizmet Uzmanı             Bilindiği üzere 20 Şubat 2019 tarihinde...
VERGİ İNDİRİM BELGESİ HAKKINDA YAŞANAN MAĞDURİYET
NEDEN YAŞANIYOR, SONUÇLARI NELERDİR VE NE YAPILMALIDIR? Engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan çalışan için tanımlanmış haklardan biri de gelir vergisi indirimidir (Gelir Vergisi Kanunu. 31. Madde). Her çalışanın aylık...
SONRADAN ENGELLİ OLAN ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ
Yaşanan sorun nedir? İşe girerken engelli olmayıp sonradan engelli sağlık raporu alanlar kurumlarına bu durumlarını ifade etmek istediklerinde bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Nedir bunlar: 1.İşe girerken engelli değilsen, şimdi de...
HASTA ALT BEZİ TEMİNİ
Aşağıdaki bilgiler 10.10.2022 tarihinde güncellenmiştir. Hasta alt bezi geri ödemelerinin SGK tarafından yapılması ile ilgili hüküm, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) içinde geçmektedir. Bilgi için bakınız: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)...
2018 Engelli Aylığı ve 65 Yaş Yaşlılık Aylığı Alma Koşulları
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ile Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi GİRİŞ: Bu Yönetmelik, 25.01.2013 tarihinde 8539 sayılı Resmi Gazetede...
2019 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yönetmeliğinin Detayları
ENGELLİ SAĞLIK KURUL İŞLEMLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİKLER 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi...
ENGELLİ ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ VE GECE VARDİYA MUAFİYETİ
Engelli çalışanların, hangi kanuna tabi olduklarını bilmeleri, kendileri ile ilgili hükümleri incelemeleri ve bu hükümlerin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile çelişen ya da Sözleşmeye göre eksik kalan yanlarını tespit...