Ayşe Sarı
Ayşe Sarı
Yazarın Makaleleri
Herkese Sağlık Hakkı Denirken Zihinsel Engelliler Öteleniyor
'HERKESE SAĞLIK HAKKI'' DENİRKEN ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK ÇOCUKLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NE KADAR KORUNUYOR? Yaşam hakkı en değerli insan hakkıdır. Bu hakkın korunmasında Devlet vatandaşa karşı sorumludur. Devlet her ne...
BOŞANMIŞ VE ENGELLİ ÇOCUĞUNU BIRAKMAYAN ANNELER DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR
SGK' nın Tıbbi Malzeme Geri Ödemelerini, Aldığı Parayı Anneye Geri Vermeyen Babalara Değil, Doğrudan Harcamayı Yapan Anneye Vermesi Gerekir. Aile birliği kurulurken elbette ailenin parçalanmadan devamı istenir. Bunun için de ailenin güçlü...
Ağır engelli çocuğu olan Annelerin erken emeklilik hakları
Daha Anlaşılır Olması İçin Soru-Cevap Şeklinde Düzenlenmiştir. SORU: Engelli çocuğu olan annelere verilen erken emeklilik hakkının dayandığı yasa hangisidir? CEVAP: Bakıma muhtaç çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı 5510 sayılı...
EVDE BAKIM MAAŞI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR
En sık bilgi istenen konulardan biri; evde bakım maaşı konusudur. Evde bakım maaşı alanların yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle ya da kişilerin 'bir şey olmaz'' düşüncesinde olmalarından dolayı bakım verenlerin maaşları...
Engelli Çalışanların Atama, Yer Değişikliği ve Kurum Değişikliği
ENGELLİ ÇALIŞANLARA AİT ATAMA, YER DEĞİŞİKLİĞİ VE KURUM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Bu yazıda yer alan başlıklar şunlardır: 1. Atama ve yer değişikliği bakımından 'bir defaya mahsus'' ifadesi 2. Memurlar...
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANA VERİLEN MAZERET İZNİ KULLANIM ESASLARI
Bu izin TBMM alt komisyonda görüşülürken 16 yaş sınırı ile düzenlenmek istenmiştir. Yani 16 yaşından büyük çocuğu olan çalışan bu izni kullanamayacaktı. Engelliliğin yaşa bağlı olarak arttığı ve 16 yaş sınırlamasının adil...
ENGELLİ SAĞLIK KURUL RAPORLARINA İTİRAZIN ESASLARI
Engelli sağlık kurul raporları sağlık kurulunda onaylandıktan sonra Ulusal Engelliler Veri Bankası veri tabanına işlenmektedir. Veri tabanına işlenen kurul raporları üzerinde, rapor alınan hastane sağlık kurulu da dâhil hiçbir kurum değişiklik...
VERGİ İNDİRİM BELGESİ HAKKINDA YAŞANAN MAĞDURİYET
NEDEN YAŞANIYOR, SONUÇLARI NELERDİR VE NE YAPILMALIDIR? Engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan çalışan için tanımlanmış haklardan biri de gelir vergisi indirimidir (Gelir Vergisi Kanunu. 31. Madde). Her çalışanın aylık...
SONRADAN ENGELLİ OLAN ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ
Yaşanan sorun nedir? İşe girerken engelli olmayıp sonradan engelli sağlık raporu alanlar kurumlarına bu durumlarını ifade etmek istediklerinde bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Nedir bunlar: 1.İşe girerken engelli değilsen, şimdi de...
HASTA ALT BEZİ TEMİNİ
Yazı içinde geçen 'Kurum” ifadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşılmalıdır. Hasta alt bezi geri ödemelerin Kurum tarafından yapılması ile ilgili hüküm, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) içinde geçer ve şu şekildedir: Uzman hekim...
2018 Engelli Aylığı ve 65 Yaş Yaşlılık Aylığı Alma Koşulları
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ile Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi GİRİŞ: Bu Yönetmelik, 25.01.2013 tarihinde 8539 sayılı Resmi Gazetede...
2019 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yönetmeliğinin Detayları
ENGELLİ SAĞLIK KURUL İŞLEMLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİKLER 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi...