banner29

Engelli Kamu Personeli (EKPSS/KURA) Yerleştirme ve Tercih Kılavuzu Hakkında

Engelli kamu personeli EKPSS / KURA yerleştirme ve tercih klavuzu hakkında SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı, yazar, aktivist ve engelli hakları savunucusu Ayşe Sarı'nın özel haberi

Engelli Kamu Personeli (EKPSS/KURA) Yerleştirme ve Tercih Kılavuzu Hakkında

Engelli kamu personeli EKPSS / KURA yerleştirme ve tercih klavuzu hakkında SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı, yazar, aktivist ve engelli hakları savunucusu Ayşe Sarı'nın özel haberi

09 Mart 2018 Cuma 13:51
9769 Okunma
Engelli Kamu Personeli (EKPSS/KURA) Yerleştirme ve Tercih Kılavuzu Hakkında

ENGELLİ KAMU PERSONELİ (EKPSS/KURA) YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU HAKKINDA GENEL BİLGİ

Önemli: Bu bilgileri okumuş olsa da, tercih yapacak her adayın tercih yapmadan mutlaka güncel kılavuzu okuması zorunludur. Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi verme amaçlıdır. Tercihlerinizi bu bilgilerle yapmanız halinde karşılaşacağınız sorunlarda sorumluluk kabul edilemez.

Bu bilgiler, http://www.osym.gov.tr/TR,13705/2018-ekpsskura-ile-engelli-personel-yerlestirme-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden tercih kılavuzu incelenerek; ilave bilgilerle ve daha iyi anlaşılması için soru-cevap şeklinde düzenlenmiştir.

Soru: Bir önceki tercih döneminde atandım ancak işe başlamadım. Bu dönemde tekrar tercih yapabilir miyim?

Cevap: Bu dönemde tercih yapamazsınız. Bir önceki tercih sonucu yerleştirmede EKPSS/Kura ile yerleştirilen adaylardan ataması yapılan veya ataması yapılmayanlar (herhangi bir nedenle işe başlamayanlar) aynı sınav sonucu/kura başvurusu ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Aynı şekilde kura ile yerleştirilenler de bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır

Soru: Oğlum 17 yaşında. Ataması olursa bu sorun olur mu?

Cevap: Atanma hususunda önemli şartlardan biri de; 18 yaşını tamamlamış olmaktır. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı (kişinin memur olabilmek için ergin/reşit sayılması) almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

Soru: 18 yaşını doldurmadım. Mahkemeden yaşımı büyüteceğim. Kazai rüşt kararını ne zaman almalıyım?

Cevap: Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.

Soru: Ben sonradan engelli oldum. Bana tercih yapamayacağım söylendi, bu doğru mudur?

Cevap: Sonradan engelli olanlar EKPSS için başvuru yapabildikleri gibi tercih de yapabileceklerdir. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

Soru: Engelli raporumda ağır engelli olduğum yazıyor. EKPSS ye girdim. Ancak ağır engelli olanların atanamayacağını duydum. Doğru mudur?

Cevap: Ağır engellilerin atanamayacaklarına dair bir düzenleme olsaydı en başta EKPSS ye girmeleri engellenirdi. Bu da engelliliğe dayalı ayrımcılık sayılacaktır. EKPSS Yönetmeliğinde sınav veya kura başvurusu için engelliliğe yönelik ifadelerde “en az %40 engelli olunması” yer alırken kişinin ağır ya da hafif engelli olmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

Burada önemli olan adayın “çalışabilir” olmasıdır. Engelli raporunda ağır engelli olduğu belirtilenlerin raporunda raporun alım/kullanım sebebi bölümünde “istihdam” yazması ya da raporda “çalışabilir” ifadesinin bulunması ya da “çalışamayacağı iş alanlarının” belirtilmesi engellilik durumu bakımından atanmaya uygunluğu sağlayacaktır.

Soru: EKPSS ve kura sonucunda Devlet memuru olabilmek için özel şartlar nelerdir?

Cevap: 1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir)

7) En az %40 ve üzerinde engelli raporu olup raporunda “çalışabilir” ibaresi olması.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Soru: Tercih yapabilmem için sınav sonucun ya da kura kaydının olması yeterli midir?

Cevap: Elinde geçerli sınav sonucu olan ya da kura kaydını yaptırmış adayların yukarıda sayılan devlet memuru olma şartlarını taşımaları halinde Başvuru Özel Şartlarını da taşımaları gerekir.

ÖSYM tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzundaki özel şartları; tercih edeceğiniz kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını”, tercihlerin son günü itibarıyla taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

Soru:  Adayların tercihlerini yaparken öğrenim durumuna göre neye dikkat etmelidir?

Cevap: Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

Öğrenim koşuluna ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

Soru: Bilgisayar kursuna gidiyorum. Henüz belge almadım. Bilgisayar sertifikasını işe girdikten sonra teslim etsem olur mu?

Cevap: Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bilgisayar sertifikanızı atanmanız durumunda kuruma başvuru sırasında teslim edecek şekilde elinizde olması gerekir.

Soru: Bilgisayar sertifikasının niteliği nedir?

Cevap:  Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

Soru: Tercih edeceğim kadronun karşısında birden fazla bölüm belirtilmiş. Bunların hepsine sahip olmam gerekir mi?

3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

Soru: İlkokul mezunuyum Teknisyen kadrosu tercih edebilir miyim?

Cevap:  3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna “mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar” atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. Dolayısıyla ilkokul mezunu olarak teknisyen kadrosunu tercih edemezsiniz.

Soru: Meslek lisesinde büro yönetimi dersi aldım.  Tercihlerde bu durum işime yarar mı?

Cevap: Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli büro yönetimi ve sekreterlik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

Soru: 2 yıl önce emekli oldum. EKPSS tercihinde her kadroyu tercih edebilir miyim?

Cevap:  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dâhil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alan emekliler; fonlara, belediyelere, il özel idarelerine, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerine ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarına ait kadrolara atanabilmekte, sayılanlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamamaktadır.

Soru: Atandığım takdirde yeniden rapor istendiği söylendi. Bu doğru mudur?

Cevap: Atanma şartlarından biri de kişinin “çalışabilir” olmasıdır. Buna yönelik engelli sağlık raporunuzda çalışabilir ibaresi olmalıdır. Bununla birlikte kurumlar “çalıştırılamayacağı işler ile ilgili ifadeleri isteyebilir.  Buna yönelik olarak tercih kılavuzunda yer alan ifadeler şunlardır: “ İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hâsıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir”.

Soru: Engelli sağlık raporum sürekli. Benden yeni rapor istediklerinde ne yapmam gerekir?

Cevap: Eğer raporunuzda “çalışabilir” ibaresi ve “çalıştırılamayacağı iş alanları varsa kurum sizden yeni rapor istememeli. Kurum sadece bu iki ifadenin yokluğu halinde sizden yeni rapor isteyecek, örneğin rapor tarihinin eski olması bahane edilerek rapor istenmeyecektir.

Yukarıdaki ifadelerin yokluğu halinde sizden yeni rapor istendiğinde elinizdeki mevcut rapor sürekli olduğundan (ya da süreli olup halen geçerliliği devam ediyorsa) raporunuz ulusal veri tabanına işlenmiş olacağından İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek; “çalışamayacağım iş alanlarının tespitinin belirlenmesi amacıyla raporuma itiraz ediyorum, gereğinin yapılmasınız arz ederim” yazılı dilekçe vermelisiniz. İl Sağlık Müdürlüğü sizi ilk rapor aldığınız hastane dışında başka bir hastaneye sevk eder. Eğer raporunuzun engel oranı ile ilgili bir değişiklik olmaz ise karar kesinleşir ancak engel oranında değişiklik olursa İl Sağlık Müdürlüğü sizi hakem hastaneye gönderir. Hakem hastane kararı kesindir.

Soru: Engelli sağlık raporumu yenilediğimde engel oranım %40’ın altına düşerse ne yapmam gerekir?

Cevap: EKPSS/kura başvurusu yaptıktan sonra engelli raporu süresi bittiği için ya da atanma ile işe başlarken “çalışabilir” ifadesi için yeniden sağlık raporu alımında engel oranı %40’ın altına düşmesi halinde; sonuca itiraz ediniz.  İlk defa itirazlar için yani raporunun süresi bitenlerin engel oranı düşmesi halinde adayların takip edeceği itiraz süreci yukarıda yazıldığı gibidir.

Son karar olarak engel oranı %40’ın altına düşenler; atanmış olsalar dahi kurum tarafından işe başlatılmazlar. Çünkü kuruma teslim edilmesi gereken en önemli belge en az %40 oranındaki engelli sağlık raporudur.

Soru: İşe başladıktan sonra alacağımız raporda engel oranım %40 altına düşerse memuriyet hakkımı kaybeder miyim?

Cevap: Kurum tarafından işe başlatılanlardan engelli oranı sonradan %40’ın altına düşenler memuriyet haklarını kaybetmezler. Ancak engelli kontenjanından çıkarlar, engelli haklarını kullanamayacakları gibi engelli çalışanların erken emeklilik hakkından da yararlanamayacaklardır.

Soru: Eksik belge ya da yanlış belge olursa atanma durumum iptal olur mu?

Cevap:  Yerleştirme işlemlerinde engelli adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunun yanında eksik belge vermeniz halinde atandığınız kurum ile görüşerek ek süre isteyebilir, belgelerinizi kurumun inisiyatifinde tamamlayabilirsiniz.

Soru: Bir kurumda memurum. Sınav sonucuma göre tekrar tercih yapacağım. Nelere dikkat etmem gerekir?

Cevap: Tercih yaparken halen çalıştığınız kadrodan farklı bir kadro tercihi yapmak zorundasınız. Başvuru kılavuzunda buna yönelik yer alan ifadeler şunlardır: “Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir”.

Soru: Üniversite hemşirelik lisans programı okurken 2. yıl sonunda ön lisans diploması alarak üniversite ile ilişiğimi kestim.  Hemşirelik ön lisans mezunu olarak tercih yapabilir miyim?

Cevap: Lisans okurken ön lisans diplomasını tercih edenler lisans programının adı ile değil “alansız ön lisans diploması” aldıkları kabul edildiğinden hemşire olarak tercih yapmanız mümkün değildir. “Herhangi bir ön lisans programından mezun olanlar” özelliği yazan kadroları tercih edebilirsiniz. Bununla ilgili tercih kılavuzundaki ifadeler şunlardır: ”Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek ön lisans diploması alan adayların, EKPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de ön lisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans programınlarından ilişiklerini keserek ön lisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, 9006-ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Soru: Bir yıllık hukuk fakültesi mezunuyum. Avukatlık kadrosunu tercih edebilmek için avukatlık diploması yeterli midir?

Cevap:  “7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)” nitelik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adaylarin; 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

Soru: Lise mezunu olarak kaloriferci kadrosunu tercih edebilir miyim?

Cevap:  Kaloriferci kadrosunu tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı sertifikalardan ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

Soru: Odyolog kadrolarını kimler tercih edebilir?

Cevap: Odyolog kadrosunu ilgili lisans programı mezunlarının yanında Devlet Personel Başkanlığınca yüksek lisans veya doktora bilgileri alınmış adaylarda tercih edebilecektir.

Soru: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edeceğim. Buna yönelik özel şartlar nelerdir?

Cevap:  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı Kanunun 31'inci maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

Soru: Tercih listesindeki “taşra, merkez” ne demektir?

Cevap:  Kılavuzda yer alan kadroların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadrolara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.

Soru: tek ders veremediğim için lisans diplomamı alamadım. Sınava lisans düzeyinden girdim. Diplomamı alamadığım için lise düzeyinden tercih yapabilir miyim?

Cevap: Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. Buna göre lisans düzeyinden sınava girdiğinizden, ancak mezun durumda olmadığınızdan tercih yapmamanız gerekir.

Soru: Tercih ettiğim kadronun özelliklerini taşımasam da tercih yapsam, bu atanmama engel midir?

Cevap: Bu durum atanmanıza engeldir. Mezun olunan öğrenim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde tercih sonucu atansanız dahi, atandığınız kurum tarafından atamanızın kesinlikle yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.

Soru: EKPSS başvurusu aşamasında lisans diplomamı vermeme rağmen sistemde diploma bilgim görünmüyor. Tercihimi nasıl yapacağım?

Cevap: Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için

Soru: Hem lise, hem ön lisans hem de lisans diplomam var. Sınava ön lisans düzeyinde girdim. Lise ve lisans düzeyinde de tercih yapabilecek miyim?

Cevap:  Eğer EKPSS için 2016 yılında başvurusunun son günü itibarı ile elinizde lisans diploması vardı ise bu tercih döneminde tercih yapamayacaksınız. Eğer başvurunun son günü olan tarih öncesi elinizde lisans diploması olmadığından sınava ön lisans olarak katılmışsanız sadece ön lisans kadrolarından tercih yapabilirsiniz.

Bu durumla ilgili tercih kılavuzundaki bilgi şudur: 2016 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU’nun BAŞVURU KOŞULLARI maddesi içerisinde yer alan “EKPSS/Kuraya, ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.” hükmü gereği 2016 EKPSS'de;

 • Ortaöğretim düzeyinde sınava giren; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans/lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2016-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir ön lisans veya bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),
 • Ön lisans düzeyinde sınava giren; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2016-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),
 • Kura ile yerleştirme için başvuru yapan ancak, 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde almış olduğu ortaöğretim, ön lisans, lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2016-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir ortaöğretim kurumundan, bir ön lisans programından veya bir lisans programından mezun olan adaylar).

bu tercih işlemlerinde tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

Soru: Tercih sonuçlarına göre yerleştirme nasıl olmaktadır?

Cevap: Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Soru: Kura ile atanacaklar için tercih işlemi nasıldır?

Cevap: İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

 • Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
 • 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
 • 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
 • Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
 • 2016-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

Soru: Yerleştirme sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir

Soru: Sonuca göre atandığımda atandığım kurum mu beni çağıracak yoksa kendim mi başvuru yapacağım?

Cevap: Atandığınızda kurum sizi çağırmaz. On beş gün içinde Kurumunuzla iletişime geçerek hangi belgelerini istediklerini sorunuz ve en kısa zamanda belgelerinizi teslim ediniz.

Soru: Atandığımda beni işe almamaları gibi bir durum olabilir mi?

Cevap: Eğer tercihinizi kılavuzda yazan uyarılar doğrultusunda (memur olabilmek için gerekli şartlar, kadronun gerektirdiği özel şartlar/belgeler vb.) yaptıysanız; gerekli belgelerle kurumunuza başvuru yapın. Kurumlar kendi oluşturdukları komisyonlar tarafından sizin kadroya uygunluğunuzu inceleyip hakkınızda karar verecektir.

Bununla ilgili kılavuzda yer alan ifadeler şunlardır: EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

 • Kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
 • Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
 • “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.)

5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Soru: İlgili komisyon kararı ile alınmayan adayların durumu nedir?

Cevap: Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar.

Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, yeni bir kura kayıt dönemine kadar yapılacak yerleştirme işlemine alınmazlar.

Soru: Atanmış olmak memuriyete başlamak için bana bir hak tanımaz mı?

Cevap: EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Soru: Atanma sonucuna itiraz edebilir miyim?

Cevap: Evet edebilirsiniz. Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) itiraz ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

Soru: Memur olarak çalışırken EKPSS ile başka bir kadro tercihi nedeniyle başka bir kuruma atanırsam yeni kuruma geçişim nasıl olacak?

Cevap: EKPSS tercih sonucu başka bir kuruma geçişe hak kazanan memur için olması gereken işlem kurumlar arası geçiştir. Elinizdeki EKPSS tercihi sonucu bir kuruma atandığınızı gösteren belge ile halen çalıştığınız kuruma dilekçe ile başvuru yaparak kurumunuzun muvafakatini almak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Halen çalıştığınız kurum size muvafakat vermezse atandığınız kurumda göreve başlayamazsınız.

Kurumların memur için olur vermesi yani muvafakat vermesi her zaman mümkün olmayabilir. Halen çalışılmakta olan kurum personelini vermek istemeyebilir, personel ihtiyacı nedeniyle geçiş isteyen memura muvafakat vermeyebilir. Atandığınız kuruma 15 gün içinde müracaat ederek durumunuzu açıklamanızın ardından muvafakat alma işlemine ivedilikle başlamanız önerilir. Kurumunuzun onayını alamamanız halinde hukuki süreç başlatma hakkınız olduğunu da bilmelisiniz. Kurumdan onay alamadığınız için atandığınız kurum atanmanızı iptal ederse aynı sınav sonucu ile EKPSS tercihi yapamayacaksınız.

Soru: Kurum tarafından işe başlatıldıktan sonra ne yapmam gerekir?

Cevap: İş başladıktan sonra kurumunuzun direktifleri doğrultusunda çalışmaya başlarsınız. Yapmanız gereken eğer isterseniz engelinizden dolayı vergi indirimi belgesi alabilirsiniz. Engelli memur engelli erken emekliliğinden yararlanmak için vergi indirim belgesi almak zorunda değildir. Bu belgeyi almak isteğe bağlıdır. İş yerinizden çalıştığınıza dair belge, engelli sağlık raporunun alındığı hastaneden “aslı gibidir” onaylı fotokopisi, 2 resim, nüfus kâğıdı ile vergi dairesine başvurunuz. Dilekçeyi başvuru esnasında yazabilirsiniz.

Vergi indiriminiz kabul edilirse sonuç vergi idaresince kurumunuza gönderilecektir. Vergi dairesi tarafından engel oranınız %40’ın altına düşürülürse sonuca itiraz edebilirsiniz. Vergi dairesi sağlık kurulunun sizin engel oranınızı %40’ın altına düşürülmesi sizin engelli memur kontenjanında olmanızı olumsuz etkilemez. Bu sonuç sadece sizin vergi indiriminden yararlanamayacağınızı gösterir.

Ancak vergi dairesi sizin yeniden rapor almanızı isterse ve siz yeni rapor almak için hastaneye başvurduğunuzda engel oranınız %40’ın altına düşerse ve bu sonuç kesinleşirse engelli kontenjanından çıkar engelli haklarını kaybeder ancak memuriyete devam edersiniz. Bu nedenle engelli sağlık raporu sonucunuzun %40’ın altına düşmesi söz konusu oluyorsa sağlık kuruluna girmeden işleminizi iptal ettirin.

Soru: Atandığım ile gitmeden yaşadığım ilde işe başlatılmam mümkün olur mu?

Cevap: Tercih sonucu tüm adayların atandıkları kuruma dolayısıyla kurum farklı bir ilde ise o ile başvuru yapmaları zorunludur. Dolayısıyla kurumunuzda hiç işe başlamadan bulunduğunuz ilde işe başlatılmanız mümkün olmayacaktır. Tercih yapacak adayların bu durumu göz önüne alarak farklı il tercihlerinde düşünmeleri gerektiğini belirtmek isterim.

Soru: İş başladıktan sonra hemen tayin isteyebilir miyim?

Cevap: İş başladığınız kurumun atama ve yer değişikliği hükümlerine bakarak; tayin istemek için asalet onayı istenip istenmediğini anlamanız gerekir ki asalet onayı olmadan kurum tayin talebinizi onaylamayabilir. Özellik arz eden bir durumunuz varsa dilekçe vererek kurumunuzun inisiyatif kullanıp kullanmayacağını anlamalısınız.

Soru: Aday memurun asaleti kaç yılda onaylanır, engelliler için sürelerde farklılık var mıdır?

Cevap: 657 sayılı Kanuna göre memurların (engelli memura yönelik özel bir düzenleme yoktur) asalet onayı en az 1, en çok 2 yılda onaylanması gerekir.

Soru: ….Belediyesine memur olarak atandım. Yaşadığım ildeki belediyeye tayin isteyebilir miyim?

Cevap: Her belediye farklı kurumlar olduğundan bir ilden başka bir ile geçişte tayin değil kurumlar arası geçiş yapılmalıdır. Üniversite kadroları da aynı şekildedir.

Kurumlar arası geçiş için bilgi: Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memur öncelikle geçiş yapmak istediği kurumun mevcut geçiş hükümleri varsa bunları bilerek o kuruma gerekli müracaatı yapar. Müracaatında kurumu neden istediğini belirtir (aile birliği mazereti, memurun eğitimini aldığı mesleği yapmak istemesi, KPSS ya da EKPSS sonucu farklı kuruma atanma gibi). Bu konuda engelliliğe yönelik özel bir hüküm yoktur. Ancak kurumlar arası geçişi istemekteki amacının engelliliğinden doğan sebeplerle olduğu vurgusunu yapabilir. Geçiş yapılması istenen kurumda memurun derece, kademe ve pozisyon olarak bulundukları yerden aşağıda olmaması gerekir. Bu durumda geçiş yapılacak kurumda memurun derece, kademe ve özlük haklarının daha iyi durumda olması gözetilecektir.

Geçiş yapılması istenen kurum, başvuru yapan memuru almak istediğinde memurun kurumuna resmi yazar. Kurumların karşılıklı muvafakati ile işlem başlatılır. Geçiş işlemlerinin süresi konusunda başvuran memurun kurumla iletişimde olması gerekir. Aksi halde işlemler gereğinden fazla uzayabilir.

Kurumların memur için olur vermesi yani muvafakat vermesi her zaman mümkün olmayabilir. Geçiş yapılması istenen kurumun personel ihtiyacının olmaması, kadro ve teşkilat yapısının uygun olmaması gibi nedenler olabileceği gibi, halen çalışılmakta olan kurum personelini vermek istemeyebilir, personel ihtiyacı nedeniyle geçiş isteyen memura muvafakat vermeyebilir. Eğer geçiş yapılmak istenen kurumdan muvafakat alınıp mevcut kurumdan alınamadıysa yapılacak iş hukuki süreç başlatmaktır. Adli sürecin ne şekilde sonuçlanacağı bilinmemekle birlikte çalışanın geçiş yapacağı kurumla ilgili üstün yararının gözetileceği açıktır.

Eğitim düzeyi ile ilgili kılavuzda yer alan diğer bilgiler:

Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.

MEB e-Okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, KKTC ilköğretim-ortaöğretim kurumları, yurtdışı okullar, bazı bakanlıkların yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolardan tercih yapacak adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini ile adaylar nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkilendirilmiş başvuru merkezleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır.

Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir.

Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.

Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgeler işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkilendirilmiş başvuru merkezleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin/yetkili başvuru merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

Ayşe SARI

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı

SİMESEN Engellilik Mevzuat Danışmanı

TEYVAK Yönetim Kurul Üyesi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi

Son Güncelleme: 09.03.2018 14:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cihangir 2018-03-22 19:49:35

Slm Benim atamam 3 aydır gelmiş fakat raporumda çalışabilir ibaresi yok müracaat ettim yeni rapor için yüzde kırkın altına düşüyor bu atamanı buzarmı saygılarmla

Avatar
Kenan 2018-05-20 13:38:16

Çalışabilir ibaresi ile istihdam ibaresi aynı şey mi acaba

Avatar
Faysal 2018-06-20 19:41:31

Ben ösym"de başvurumu yaptım orta okul mevzunuyum kura"yla atanacaģim için tercih ne zaman yapilacak ve yapıldımı bilmıyorum bunun hakkinda bilgi verebilirmisiniz

Avatar
Serdar 2018-12-12 21:47:13

Ben 2yil oldu malûlen emekli oldum tercih yaptım kura usulüne atanabilirmiyim lütfen cevap

Avatar
Beyza 2019-04-10 23:50:39

Ben 12 yaslnda şeker hastasl oldum şuan 38 yaslndaylm yararlanarak bikirmiyim

Avatar
misafir272727 2019-05-28 16:55:25

ayse hanım ben gazıyım . maassım kesıldı . kontrol muayanesınde gata hastanesı görev yapar verdı. itiraz ettım . tekradan hastaneye gitittim . bu defa görev yapamaz aldım. yınede maas baglanmadı ret geldı. ben bunun ıcın hakem hastane ye basvurmak ıstıyrum. ne yapmam lazım.. bana bu konuda yardımcı olur musnuz..

Avatar
ozan 2019-07-22 19:53:45

Ozan Şenyüz bir engelli vatandaş ittiğim yerlerden kovalıyorum İş sizinKPSS ye girdim kurada çıkmadım memurluk için 5 seneden beri istedi askerlik yaptım 12 Ay Kahramanmaraş'ta jandarma asayişyetkililerden iş istiyorum devletten �ŞKUR'da kaydım asbeste dandini belediyede de var Belediyesi Belediye almaya geldik memuru aşağılanıyor kaymak ana bile söyledim bunu kaymakan gittiği kimden isterseniz hissediyor aşağılıyor belediyede aşağılıyor sosyal bakanlık Alibeyköy'deki bize bakmıyor engellilere şehit ailelerine bakarız diyor ayrımcılık yapıyorlarsayın cumhurbaşkanı mail etmesini istiyorum Allah rızası için

Avatar
ibrahim ethem kolay 2022-01-06 09:39:12

GECEN SENE SINAVA GİRERKEN 2 YILLIK SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ OKUYORDUM O YÜZDEN ORTA ÖGRETİM OLARAK SINAVA GİRDİM 09.07.2021 MEZUN OLDUM ŞİMDİ BEN TERCİĞİMİ ÖNLİSANZ OLARAK YAPA BİLİRMİYİM