banner29

Kalp hastalıkları rapor oranları

Kalp hastaları özürlü raporu alabilir mi? Eğer alıyorsa kalp hastalığı engel dereceleri nedir?

Kalp hastalıkları rapor oranları

Kalp hastaları özürlü raporu alabilir mi? Eğer alıyorsa kalp hastalığı engel dereceleri nedir?

28 Şubat 2017 Salı 14:42
254571 Okunma
Kalp hastalıkları rapor oranları

Soru: 2007 Yılında kalp hastalığım nedeniyle anjiyo oldum. Kalbe giden iki damar tıkalıydı. Ayrıca kalp kapaklarımda da sorun olduğunu söylediler. 2015 yılında yine kalp damarlarımda tıkanıklık oldu. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. DR anjiyo yaparak açamayacaklarını söyleyip bay bas ameliyatı yapılacağını söyledi. Ve bay bas ameliyatı oldum. Kalp hastaları özürlü raporu alabilir mi? Eğer alıyorsa kalp hastalığı engel dereceleri nedir?

Benim kalp hastalığımdan özürlü raporu almamım iki amacı var

 1. Erken emeklilik
 2. Engelli araç alımı

Bu meyanda kalp hastalarının erken emekli olabilir mi vede kalp hastası engelli aracı alabilir mi?

İsmail Ata

Cevap: İsmail bey, engel durumundan emekli olabilmek için alacağınız rapor oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor. Bu oranda bir rapor alabilirmisiniz emin değilim. Aşağıya kalp hastalığında verilecek rapor oranlarını yazacağım. Öncesinde 2 sorunuza yanıt vereyim. Söylediğimiz gibi engelli emekliliğinden faydalanarak emeklilik hakkı kazanabilmeniz için yüzde 40 ve üzeri rapor alma şartı var. Bunun dışında sigorta giriş tarihinizi bilmediğimizden ve alacağınız rapor oranının ne olacağı muallakta olduğundan emeklilik konusunda bu genel bilgiyi verip emeklilik konusunda daha geniş bilgilere erişmek için aşağıdaki bağlantıları tıklamanızı öneririm.

SSK’lı Engellilerin Emekliliği

Bağ-Kur’lu Engelliler Nasıl Emekli Olur?

Engelliler nasıl erken emekli olur?

Diğer sorunuza gelince. Kalp hastalarının ÖTV indirimli engelli araç alımından faydalanmaları için aracı hareket ettirmek adına özel bir donanıma ihtiyaç duymamaları nedeniyle araç alımı için rapor oranlarının yüzde 90 ve üstü olması gerekir. Buna ilişkin daha fazla detay için şu konuya bakınız.

ÖTV İndirimli Engelli Araç Alım Şartları

Son olarak sakatlık oranı cetvelinde kalp hastalıklarıyla alakalı verilecek rapor derecelerini aşağıya ekliyorum.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

ARİTMİLER

Klas 1:

1-Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir 10

2-Kişiye aritmi nedeniyle ablasyon veya cerrahi işlem yapılmıştır ve günlük aktivite sırasında asemptomatiktir 10

Klas 2:

Kişi günlük aktiviteleri esnasında asemptomatiktir, EKG veya Holter’de aritmisi gösterilmiştir ve aşağıdakilerden birisi varsa (fonksiyonel kapasite 1 veya 2);

a) ilaç tedavisi veya kalıcı kalp pili ile semptomları giderilmiştir 20

b) aritmi devam etmektedir ve organik bir kalp hastalığı vardır 20

c) aritmi nedeniyle İCD implante edilmiştir 30

Klas 3:

 1. ilaç tedavisi veya kalıcı kalp piline rağmen semptomları sürmektedir ve EKG veya Holter’de aritmi gösterilmiştir (fonksiyonel kapasite 3) 40
 2. aritmisini düzeltmek amacıyla ablasyon veya cerrahi işlem veya İCD implantasyonu uygulanmıştır, fakat semptomları devam etmektedir (fonksiyonel kapasite 3) 50

Klas 4:

 1. aritmisini düzeltmek amacıyla aşağıdakilerden birisi uygulanmıştır fakat aritmiye bağlı semptomları devamlıdır ve hastanın günlük aktivitelerini engellemektedir (fonksiyonel kapasite 3 veya 4) 100
 1. İlaç tedavisi d) Cerrahi müdahale
 2. Kalıcı kalp pili e) İCD implantasyonu
 3. Kateter ile ablasyon

PULMONER HİPERTANSİYON

Klas 1:

Asemptomatik; Fizik muayene ve EKO veya sağ kateter ile Pulmoner arter sistolik basıncı (PASB) 30-40 mmHg saptanan ve Pulmoner Hipertansiyon tanısı konmuş hastalar 10

Klas 2:

Günlük fiziksel aktivitede hafif kısıtlaması olan ( NYHA 2), EKO veya sağ kateter’de PASB: 40-50 mmHg saptanan hastalar 25

Klas 3:

Günlük fiziksel aktivitede ağır kısıtlaması olan (NYHA 3), EKO veya sağ kateter’de PASB: 50-70 mmHg saptanan hastalar 50

Klas 4:

İstirahatte dispne, göğüs ağrısı ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomları ortaya çıkan (NYHA 4) ve/veya istirahatte sağ ventrikül yetmezliği belirti ve bulguları olan

PASB: 70 mmHg üzeri hastalar 100

HİPERTANSİYON

Klas 1:

Antihipertansif tedavi kullanan ve komplikasyonu olamayan kişiler 10

Klas 2:

Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden birisi varsa 20

 1. Proteinüri d) Hipertansif retinopati (Gunn belirtileri)
 2. Hipertansif serebrovasküler hastalık e) Sol ventrikül hipertrofisi

Klas 3:

Kişi antihipertansif tedavi alıyor ve aşağıdakilerden iki veya daha fazlası varsa 50

 1. Diyastolik kan basıncı > 120mmHg (maksimal tedaviye rağmen)
 2. Proteinüri ve böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatin ve BUN düzeylerinde artış veya kreatin klerensi <%50 olması)
 3. Hipertansif serebrovasküler hastalık ve kalıcı nörolojik defisit
 4. Sol ventrikül hipertrofisi
 5. Hipertansif retinopati (evre 3-4)

PERİKARD HASTALIKLARI

EVRE I:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile perikard hastalığı tanısı konulan, fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-I ve konstriksiyon bulgusu olmayanlar 10

EVRE II:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile perikard hastalığı tanısı konulan, iki veya daha fazla perikardit atağı geçiren fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-I ve konstriksiyon bulgusu olmayanlar 20

EVRE III:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile konstruktif perikardit tanısı konulan veya perikardiektomi yapılan, fonksiyonel kapasite NYHA sınıf-II olanlar 30

EVRE IV:

Konstriktif perikard hastalığı tanısı nedeniyle opere edilmesine rağmen bulguları devam eden, NYHA sınıf III-IV hastalar 80

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

EVRE I:

Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve asemptomatik olan hastalar 50

EVRE II:

Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve tedaviye rağmen semptomatik olan hastalar 100

KALP YETMEZLİĞİ

EVRE I:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile hafif kalp yetmezliği tanısı konulan ve NYHA sınıf–I hastalar 10

EVRE II:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %50-60 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –II hastalar 30

EVRE III:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30-50 olan ve tedaviye rağmen NYHA sınıf –III hastalar 50

EVRE VI:

Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf –III-IV hastalar 100

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI ( DKH )

Klas 1 :

A-Grubu 5

Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, asemptomatik veya orta derecede aktivite ile semptomu olmayan NHYA evre 1 hastalar; Bakteriyel endokardit profilaksisi alan, başka ilaca gereksinimi olmayan, konjestif kalp yetersizliği bulguları ve ağrısı olmayanlar ve Kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olmayan, hafif kapak yetersizliği veya darlığı olan, hafif sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs < 1.5) hastalar.

B- Grubu 10

 1. ameliyat yapıldıktan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.

Klas 2 :

A-Grubu 25

Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, günlük basit aktivite ile asemptomatik olan ancak orta düzeyde aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 2 hastalar veya semptomları önlemek için diyet veya ilaç tedavisi gerektiren, konjestif kalp yetersizliği semptomları olan veya senkop, göğüs ağrısı, emboli veya siyanozu bulunan hastalar veya kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, orta derecede kapak yetersizliği veya darlığı olan, orta düzeyde sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1), sağ-sol şantı olmayanlar veya pulmoner vasküler rezistansı artan hastalar ( pulmoner vasküler rezistans; sistemik vasküler rezistansın yarısından küçük olanlar).

B- Grubu 30

Ameliyattan sonra yukarıdaki kriterlere uygun hastalar.

Klas 3 :

A-Grubu 45

Fizik inceleme veya laboratuvar sonuçları ile DKH saptanan, günlük basit aktivite ile semptomatik olan NHYA evre 3 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları tamamen kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar, önemli sol-sağ şantı bulunan (Qp/Qs 1.>2:1), ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.

B- Grubu 50

Ameliyattan sonra tedaviye rağmen, konjestif kalp yetersizliği semptomları devam eden hastalar

Klas 4 :

A- Grubu 75

DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizliği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs 1.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar.

B- Grubu 80

Operasyon yapılmış fakat fonksiyonel klas 3 semptomları devam eden veya konjestif kalp yetersizliği veya siyanozu devam edenler veya kardiyomegali, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olanlar veya önemli sol-sağ şantı saptanan, sağ-sol şantı bulunan veya pulmoner vasküler rezistansı yüksek olan hastalar.

KALP HASTALIKLARI

A. Kapak hastalıkları

Klas l hastalar 10

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre hafif düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar ve sistolik kalp yetmezliğine neden olan ventriküler fonksiyon bozukluğunun (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50) ve ventriküler dilatasyona ait bulguların olmaması.

Klas 2 hastalar 30

Fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre orta düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 2 semptomlar ve kalpte laboratuar testleri ile (EKG, ekokardiyografi vb.) ortaya konmuş dilatasyon/hipertrofi varlığna rağmen sistolik fonksiyonların normal olması (mitral yetersizliği hastalarında EF>%60, aort yetersizliğinde >%55, diğer durumlarda >%50).

Klas 3 hastalar 50

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 3 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında azalma (mitral yetersizliği hastalarında EF %30-%60, aort yetersizliğinde %30-%55, diğer durumlarda %30-%50).

Klas 4 hastalar 100

Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<%30).

B. Koroner arter hastalığı

Klas l hastalar 10

Anjinası olsun veya olmasın fizik muayene bulguları ve laboratuar testleriyle tanısı desteklenen hastalarda koroner anjiografi ile bir koroner arterde % 50’den daha az darlık saptanması.

Klas 2 hastalar 30

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar veya ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve ayrıca konjestif kalp yetmezliğinin bulgu ve semptomlarının yokluğu (EF >%50).

Klas 3 hastalar 50

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi v.b) devam eden iskeminin saptanması veya bir koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olmasına rağmen (EF %30-%50) hastada NYHA Sınıf 2 semptomların varlığı.

Klas 4 hastalar 100

Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomların varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF<%30)

NOT) Kalp transplantasyonu olan kişilerin Özür Oranı % 70 olup, transplante kalbin fonksiyonları ayrıca değerlendirilip oradan gelen özür oranları Balthazard formülü kullanılarak birleştirilecek ve hastanın Özür Oranı belirlenecektir.

Son Güncelleme: 28.02.2017 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
soner 2018-05-14 20:19:05

2014 yılında anjuyo oldum damarlar acılmadı balon oldum iki tane sitent var yuzde kac rapor alabilirim birde tansiyon ve koletrol var.

Avatar
rüstem 2019-01-17 01:12:17

merhaba biküspit aort kapak 2 derece ay 1 derece mitral yetmezliği 45 mm aort anevrizmam var engelli raporu kaç alabilirim

Avatar
Hakan 2020-02-29 01:02:47

Korener Arter hastaligi akut yuksek lateral m1 anji oldum 2 tane step takildi kac rapor alirim

Avatar
ÖMER 2018-08-06 22:37:16

2008 yılından bu yana gözlerimde astıgmat oluştu görme bozulugum çok yüksek.3 tane boyun fıtıgım var dr.lar ameliyat edersek felç olursn diyorlar. kalp kapagında açılma varmış ve kalp damarlarında birinde tıkanma mevcutmuş 2 defa heyete girdim ilkinde yüzde 31 2. sinde yüzde 24 olmuş magduriyetimizi kime anlatacagız ben çalışamıyorum birde yazmışsınız küfürlü beyanlarda bulunmayın diye ben şu an magdurum bu kanunu çıkaranında uygulayanında 7 sülalesin amk. ben 2 çocuk okutuyorum bu devlete tam 30 yıl vergi ödedim lan ben bu Allahtan revamı şimdi

Avatar
Selcan 2018-12-18 20:07:51

Benim kalbimde delik vardı ameliyat oldum engelli raporu alabiliyomuyum acaba ?

Avatar
onde 2017-11-08 13:30:20

Mrb 2009 yılında kalp kirizi geçirdim ef%25 di daha sonra ICD KALP PILI takıldı 4 yil m alulen emekli oldum daha sonra kontrolde kestiler Su an % 100 engelli kimlik kartı ve raporum var SUREKLI kullanılması vergi 1981 sigortalı girişim ve2500 pirim günüm var vergi indirimi alırsam tekrar m alulen emekli olabilirmiyim Su an EF % 45 yeni bakildim

Avatar
pasa 2018-12-01 03:10:30

soner kardesim 2014 yılında anjio olmussun 2 stend var diyorsun. egerki sol ve sag kalp kaslarında herhangi bir zarar yok ise senin kalpten alacagın saglık rapor oranı %10,

Avatar
bülent 2019-06-06 13:33:26

merhaba
1-aort damarı aort kapağı değiştirildi yorulma ve ritim bozukluğu devam etmekteir
2-tansiyonum var
3-uykuapne teşhisim var
4-sol kulak zar amaliyatı ve düşük ses kaybı var
5- sol kasık fıtık ameliyatı oldum
artık yoruldum emekli olmak istiyorum bu rahatsızlıklara tahmini % kaç engel raporu alabilirim
engelli emekli olursam sgk normal şartlara göre maaşımda düşme oluyormu?
en kısa zamana cevap vermenizi rica ederim.