banner29

ENGELLİ MAAŞI BAĞLATMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

Gelen sorular arasında son zamanlarda "engelli maaşına başvurdum, yeni rapor istediler" ya da "raporda engelli maaşı yazmıyor diye başvurumu kabul etmediler" diyenlerin sayısı arttı.

ENGELLİ MAAŞI BAĞLATMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

Gelen sorular arasında son zamanlarda "engelli maaşına başvurdum, yeni rapor istediler" ya da "raporda engelli maaşı yazmıyor diye başvurumu kabul etmediler" diyenlerin sayısı arttı.

20 Ekim 2017 Cuma 20:02
7712 Okunma
ENGELLİ MAAŞI BAĞLATMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

KOLAYLAŞTIRINIZ, ZORLAŞTIRMAYINIZ...

Gelen sorular arasında son zamanlarda "engelli maaşına başvurdum, yeni rapor istediler" ya da "raporda engelli maaşı yazmıyor diye başvurumu kabul etmediler" diyenlerin sayısı arttı. 1 ay kadar önce Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü ile görüştüm. Bu sorundan bahsettim ve Vakıfların geçerli raporları yeniletmek istemelerinin ya da "sosyal yardım" ifadesinin yazılmasını istemelerinin doğru olup olmadığını sorduğumda bana "tabi ki uygun değil, zaten biz de bir yazı hazırlıyorduk, raporda sosyal yardım yazmasa da başvurunun alınması için de yazacağız, sorunlar çözülecek" demişlerdi.

Yazı yayınlandı. Okuyorum... Sanki konuşma yapmamışız, sanki engellilerin yaşadıkları sorunlar adına çözüm değil de vakıflar adına yazılmış bir yazı gibi… net ifadeler yok. Bu nedenle çözüm de yok. Vakıflar bu yazılanları kendi yararlarına yorumlarlarsa bundan sonra yapılan her başvuruda yeni rapor alınması kaçınılmaz olacaktır. Bu engelli bireyin yeni rapor için itiraz sürecine girip zaman ve rapor ücreti nedeniyle maddi ve manevi mağdur olması, hastane sağlık kurullarının iş yükünün artması, uzayan işlemler…ve sonuç olarak “engelli maaşı bağlanmasında yeni mağduriyet başlığı” atılacaktır.

"SINIRLANDIRILMIŞ RAPOR" ifadesi ile tanıştım bu yazı ile. Bir engelli raporu formatında kâğıdın en tepesinde "ENGELLİ SAĞLIK RAPORU" yazar. Arka yüzünde ne amaçla verildiği bölümü var. Burada ne yazarsa yazsın bu kişi elindeki raporu; engelli kimlik kartı, ücretsiz ulaşım, vergi indirimi, erken emeklilik, engelli maaşı veya engel oranına göre kapsam dahilinde diğer hakları kullanır. Ne yazılırsa yazılsın şu demek değildir: "BU RAPOR ARKADAKİ KULLANIM AMACI DIŞINDA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ".

Kaldı ki engelli bir bireyin ne gibi haklardan yararlanacağı kararını sağlık kurulunda hekim mi verir? Sağlık Kurulu engellilik bakımından inceler, raporu verir. Engelli vatandaşların engelli kimlik kartının ne denli hükümsüz kılındığı görebiliyor musunuz? Kişinin engelli kimlik kartı varsa eğer emeklilik, vergi indirimi, ÖTV istisnalı araç gibi başvurular dışında bu kartın geçerli olması gerekmez mi? Çözüm Aile Bakanlığı nezdinde çözülecek oysa. 2000 yılında kızım için engelli kimlik kartı alırken “bu kart her türlü hakkın kullanımında geçerli olacak, rapor taşımak zorunda kalmayacaksınız” denmiş. O dönemde Başbakanlık Özürlüler İdaresi vardı şimdi Aile Bakanlığı…Değişim iyidir demekle yetineceğim, yorum sizin…

Buraya hemfikir isek; Aile Bakanlığının yetkililerinin sınırlandırılmış rapor ifadesi nedeniyle bundan sonraki yaşamımızda olumsuz etkilerini artarak göreceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Nasıl olabilir bu: SGK, "engelli emekliliğinden yararlanır" ifadeli rapor ister. Sosyal Hizmetler evde bakım maaşı için "evde bakım maaşı alır ya da sosyal yardım alır" ifadeli rapor ister. "Engelli kimlik kartı alır" raporu istenir Vergi Dairesi de "vergi indiriminden yararlanır" raporu ister. Nitekim fark ettiniz mi bilmem ama 3 Aralık 2016 da Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Engellilik Vergi İndirimi Rehberinde benzer ifade var. Bunu görmezden geldim o başka. Hatta geçenlerde bir belediyenin istediği gibi "ücretsiz ulaşımdan yararlanabilir" raporu istenebilir. Bunun sonu gelmeyecek. Bakanlık kendi yarattığı ya da sebep olduğu sorunlarla engellileri baş başa bırakacak.

Yayınlanan yazıyı paylaşıyorum. Yazıya eleştirilerimi AÇIKLAMA olarak yazdım.


ENGELLİ MAAŞLARINA BAŞVURU HAKKINDA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 13. 10.2017 tarihinde yazılan ve tüm Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfların (SYDV) gönderilen “2002 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklara İlişkin Muhtelif Talepler Hakkında” Konulu yazı aşağıdadır.


Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi:

1. Sağlık kurulu raporlarının 30.03.2013 tarihli Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş olması gerekmektedir.

2. Sağlık kurul raporlarının herhangi bir kullanım amacıyla sınırlandırılmamış olması veya kullanılan amaçların arasında “sosyal yardım” veya “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmak” olması gerekmektedir.


(AÇIKLAMA: Burada olması gereken ifade "engelli sağlık raporunun verilme amacı ne olursa olsun başvuruda değerlendirilecektir” şeklinde olması gerekirdi.)

Öte yandan, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelikte yer alan şartları sağlayan ancak “sosyal yardım” veya “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmak” dışındaki farklı bir kullanım amacıyla sınırlandırılmış raporların 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylık müracaatlarında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddüt edilmesi halinde raporu tanzim eden hastaneden teyit alınarak aylık başvuruları alınabilir.

(AÇIKLAMA: Raporun arkasında engelli maaşına yönelik ibare yoksa Vakıf, başvurana şunu diyecek: “git rapor aldığın hastaneye, engelli maaşı alıp alamayacağını sor”…İnanın ne yazacağımı bilemiyorum. Vatandaş bu soruyu kime, nereye soracak? Vakıf vatandaşa “git bu soruyu sor” derken eline resmi bir yazı mı verecek yoksa vatandaş soruyu şifahen mi soracak? Ya cevabı nasıl alıp getirecek Vakıfa. Şifahen mi yoksa hastaneden resmi yazı mı alacak. “Bu vatandaşın engelli maaşı almasında sakınca yoktur” ya da “ bu vatandaşın engelli maaşı alması tarafımızca uygun görülmemiştir” mi yazacaklar?

Nasıl olacak bu teyit işi? İşi başından aşkın sağlık kurul yetkilisine gidecek, tedirgin bir şekilde “beni Vakıftan gönderdiler, maaş alıp alamayacağımı soruyorlar, alabilecek miyim acaba”…Sağlık kurul yetkilisi vatandaşın yüzüne bakarak mı karar verecek yoksa oracıkta bir sosyal hizmet uzmanı edasıyla anlık sosyal inceleme mi yapacak. Neye göre teyit verecek. “hayır alamasınız” derse ne olacak. Ya da “bana ne kardeşim senin maaşından, seninle mi uğraşacağım, yeni mi çıktı bu” derse ne olacak. Torpil mi bulsun vatandaş o saatten sonra? Hadi “teyit edelim bakalım” cevabını alırsa cevabı Vakıfa nasıl iletecek? Sağlık Kurulları Vakfın teyit işlerini yapmakla sorumlu tutulamazlar. Bu her şeyden önce çalışma usullerine aykırıdır. Bir vakıf vatandaşı sağlık kuruluna göndersin bakalım. Etkilerini hep birlikte göreceğiz. Bakanlık yetkilileri bu madde ile hem vatandaşı hem de Vakıfları zor durumda bırakmıştır. Yazı çözüm değil yeni sorunların başlangıcıdır.)

3. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre sağlık kurul raporuna SYD Vakıfları itiraz dilekçesi ve sağlık kurul raporunun tasdikli örneği ile birlikte, İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edebilmektedir. Sağlık kurul raporu alacak kişi İl Sağlık Müdürlüğüne en yakın farklı bir sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilmektedir. İtiraz edilen sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık kurul raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık kurul raporu kesinleşecektir. Sağlık kurul raporlarının farklı olması durumunda kişi yeniden muayene edilmesi ve sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye gönderilmektedir. Hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

(AÇIKLAMA: Vatandaşın elindeki sürekli raporun Vakıflarca yeniletilmek istenmesi vatandaşın sorunlarını daha da artıracaktır. İl Sağlık Müdürlüklerinin, ilk sevk edilen hastanelerin ve hakem hastanelerinin iş yükü de artacak. Yazık değil mi bu memleketin iş gücüne. Yazık değil mi kişi başı 423 liradan az geliri olup her seferinde rapor parası ödeyecek, dolmuş, otobüs parası ödeyecek, hastane köşelerinde yemek parası ödeyecek, aylarca rapor peşinde koşacak engelli vatandaşa…)

Bakınız, sağlık raporunda bir usulsüzlük varsa zaten yazının devamında da belirtilmiş, gerekli cezai işlem yapılıyor. Suistimal edenler tespit edilirse de ceza veriliyor. Önlem olsun diye muhtaçlığı belli vatandaşın işlerini kolaylaştırmak varken zorlaştırmanın ne gereği vardı?

Kendisine ait hiçbir geliri olmayan engelli vatandaş hanede birlikte yaşadığı herkesin geliri ile test edilirken, abisinin üzerindeki arsanın raiç bedeli aylık gelire dahil edilirken, büyük babasının emekli maaşı gelire dahil edilirken… bu vatandaş evdeki abisinden yengesinden harçlık almaya zorlanırken… çözüm bulunacağına işleri zorlaştırdınız.

Başka diyecek bir sözüm yoktur.

AYŞE SARI

Not: Yaptığım görevlerin hiç birini buraya yazmayacağım. Öyle…

Son Güncelleme: 20.10.2017 20:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sunay turunc 2017-11-04 02:55:57

Hukumet bıze ırkı kurus verecek dıye karsumıza bırcok engek cıkarıyor bızler bu vatanın cocuklarıyız fakat bıze uvey cocuk muamelesı uygulanıyor surıyelılere magas erzak verılıyor bızler halkımız olan engellı uc aylıkları almak ıcın hukumet bıze suclu muamesı yapıyor ıslemlerı bıtırebılmek ıcın boruc para rıyoruz yazık hakkımızı verın bu vatanın ınsanlarıyız bız bızır cook magdur edyorlar

Avatar
Filiz 2018-07-19 18:22:16

Ne yazık ki engellilere verilen değer imkanlar hep lafda engelli maaşı kişiye verilen bir paradır lakin evdeki hane sayısına göre hakedip haketmediğine karar veriliyor. Asgari geçim sınırı hesaplanırken agi yi çıkartıp hanedeki maaşların ortalamasına bakarken neden agi çıkartılmıyor buda ayrı bir muamma. Avrupa birliği ile yapılan 50 maddelik sözleşmede engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ifadesi yazarken ne yazık ki bunu kısıtlıyorlar engelli ve ailesini maddi manevi yıpratıyorlar.

Avatar
tuncer çınar 2017-11-20 20:37:03

Ben yüzde 60 raporlu isitme engeliyim 25 yıldır işşizim iskurda kaydım vardır iskur 25 yılda bana sadece toplam 14 ay iş vermiştir ne kamuda ne ôzel sektörde bana her hangi iş verilmemiştir iskur kanun böyle diye 25 yıllık işşiz kalmama bana verilen toplam 14 aylık iş yüksek ve çok bulmuştur ben 3 ayda bir engelli maaşı olan 1059 lira alıyorum yani aylık 353 liraya denk geliyor ineklerin ve hayvanların kaldığı en düşük gece kondu ahırda ev kirasına bile yetmeyen bu engelli maaşı almak istemiyorum nerde engelli hakları ve ihtidamı yorum sizin arkadaşlar sizler daha iyi bilirsiniz

Avatar
Sevdiye Özer 2018-07-19 22:58:59

Benm otizmli oğlm var ve babasını kaybettik hem engelli hemde yetim bir çocuk ve bakım maaşı istiyorum ama doktorlar göz teması ve kelimesi var diye ağır engelli yaxmadılarbu çocuklarn hepsi de bakıma muhtaç ellerini bırakamadığımz yavrularmzn nasıl bakıma muhtaç değil ağır engelli değil çoçuklarmz kafes aldna yaşıyorlar ve ben anne olarak çocuğumu bırakamıyorum ve çalışamıyorm nasıl bakılacak bu çocuklar yazık yazık çocuğmamı banamı yazık yazıklar olsun Verdiğimiz oyların hakkını istiyorum

Avatar
Mine Civan 2018-12-07 18:47:49

İkizlerimden kızım hidrosefali hastası sürekli hastanelerdeyiz. Bir hafta önce hastanede yabancı uyruklu biriyle karsilastim sordum neden buradasınız devlet size ne yardımı yapıyor diye her çocuk başına aylık 1000 TL artı hastane ilaç ücretsiz okul servisi ücretsiz ha bide geleli 4 yıl olmuş 1 yıl sonra vatandaşlık alacakmış oh ne hayat onlara güzel. Kadını bogasim geldi.ama onun suçu yokki hükümet kendi vatandaşlarına kan ağlatirken bize engelli maaşı için kırk takla artırıyor. Yazıklar olsun.

Avatar
Kemal Arslan 2018-12-07 20:43:27

Ayşr Saru başkanım Allah size güç versin sabır versin. Emeklerinize saplık

Avatar
Hem h 2018-12-06 20:47:48

Hükümetimiz süriyelilere yardım etsin bizim çocuklarla ilgilenemezler 9 senedir hastanelerde koşuyoruz ilaç masrafları yüksek ama hiçbir hakkımız yok % 40 baba çalışan diye verilmiyor

Avatar
Nuray utku 2018-12-12 20:59:42

Oğlumun 2022 maaşı kesildi sebeb bakım parasının gelire girmesi evim kira elektirik şu doğalgaz zaten 1000 liragidiyor neymiş 4983 lirayı geçmiş ben onlara kişi başı 1000 lira veriyim birde engelli çocuk geçinsinler